phone +7 (3412) 91 60 92

Subscription


The journal Izvestiya Instituta Matematiki i Informatiki Udmurtskogo Gosudarstvennogo Universiteta has subscription no. 66071 in Rospechat catalogue.